Σύνδεσμοι Βιομηχανίας: Σε ορθή κατεύθυνση τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

Σύνδεσμοι Βιομηχανίας: Σε ορθή κατεύθυνση τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης

Τα μέτρα αποσκοπούν καταφανώς στην περαιτέρω στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν.


Η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συνεχίζουν να αποτελούν σταθερούς και αξιόπιστους συνομιλητές, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση
Σε ορθή κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας σε αντιστάθμισμα των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, όπως υπογραμμίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση 5 βιομηχανικοί Σύνδεσμοι.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση των Συνδέσμων:

Η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, επιτείνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τις πρωτοφανείς επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η ελληνική Κυβέρνηση, πρωτοπορώντας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει θέσει σε εφαρμογή μια δέσμη μέτρων για την στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας τα οποία βρίσκονται αναμφισβήτητα στην ορθή κατεύθυνση, δεδομένου και του δημοσιονομικού πλαισίου που υφίσταται.

Οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές ενέργειας σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής μεταποίησης, ελήφθησαν υπόψη στην αναδιαμόρφωση των μέτρων στήριξης που εξαγγέλθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αποσκοπούν καταφανώς στην περαιτέρω στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν.

Η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συνεχίζουν να αποτελούν σταθερούς και αξιόπιστους συνομιλητές με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσεως μέσω των βραχυπρόθεσμων ενεργειών αλλά και των μεσο-μακροπρόθεσμων που συζητούνται σε τακτική βάση και για τις οποίες διαπιστώνεται ταύτιση απόψεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ