Συνεργασία TÜV AUSTRIA Hellas και Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος

Συνεργασία TÜV AUSTRIA Hellas και Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος

Το Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς που θα έχουν ολοκληρώσει τη σχετική εκπαίδευση από τον πάροχο κατάρτισης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ) για το διαπιστευμένο, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, Σχήμα Πιστοποίησης «Μεσίτης Ακινήτων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Broker – Property Manager)». Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστή στο όραμά της για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους του Ελληνικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι γυρίζει σελίδα στον τομέα της αγοράς ακινήτων με το σχήμα πιστοποίησης «Μεσίτης Ακινήτων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας».

Συγκεκριμένα, το προστιθέμενης αξίας Σχήμα Πιστοποίησης «Μεσίτης Ακινήτων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Broker – Property Manager)» διευκολύνει την αξιολόγηση των προσόντων των επαγγελματιών με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, προωθώντας τη συνεχή εκπαίδευση και την αναβάθμιση των προσόντων των Μεσιτών αλλά και του κλάδου συνολικά. Το Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους, συμπεριλαμβάνοντας και αυτούς που θα έχουν ολοκληρώσει τη σχετική εκπαίδευση από τον πάροχο κατάρτισης ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται, πως η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν προϋποθέτει την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης, και δικαίωμα συμμετοχής έχουν δυνητικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μεσίτες ακινήτων.

Επιπλέον, με τη δημιουργία του σχήματος «Μεσίτης Ακινήτων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Broker – Property Manager)», η TÜV AUSTRIA Hellas υποστηρίζει έμπρακτα τον τομέα της αγοράς ακινήτων, έναν από τους βασικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, διασφαλίζοντας την ποιοτική εξέλιξη τόσο του κλάδου όσο και του επαγγέλματος. Το επάγγελμα του Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων έχει αναγνωριστεί, από το Κράτος, ως λειτούργημα δημοσίου χαρακτήρα και συμφέροντος που άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της Κτηματαγοράς και της διακίνησης της ακίνητης ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Με το υψηλού κύρους σχήμα «Μεσίτης Ακινήτων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Broker – Property Manager)», από την TÜV AUSTRIA Hellas, οι επαγγελματίες δεσμεύονται να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, βασισμένες στην τεχνογνωσία τους, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους.

Η TÜV AUSTRIA Hellas με το διεθνές κύρος και την αξιοπιστία του ονόματος της TÜV AUSTRIA στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών Μεσιτών που αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις και τα προσόντα τους παρέχοντάς τους την δυνατότητα να λάβουν, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, τη διεθνώς αναγνωρισμένη και παγκοσμίως ισχύουσα πιστοποίηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Ήρθε η ώρα να αναβαθμιστεί το επάγγελμα του μεσίτη και να βρει την θέση που του αρμόζει στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ