Έργο ΥΠΕΞ για VODAFONE - Q&R

Έργο ΥΠΕΞ για VODAFONE - Q&R

Με το έργο αυτό  αναμένεται να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των προξενικών διαδικασιών αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως υπηρεσίες εικονικής υποβοήθησης (virtual assistant), χρήση τεχνικής νοημοσύνης, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης. 

ην υλοποίηση του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» του υπουργείου Εξωτερικών, ανέλαβε η ένωση εταιρειών «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ- QUALITY & RELIABILITY AE» από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), συνολικού προϋπολογισμού 3.911.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην ένωση εταιρειών η Q&R συμμετέχει με 51% και η Vodafone με 49%.

Αντικείμενο του έργου είναι ο μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Προξενικές Αρχές του υπουργείου παγκοσμίως με στόχο αφενός: την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και αφετέρου την διεκπεραίωση αιτημάτων χωρίς την φυσική παρουσία των πολιτών για αιτήματα σχετικά με: πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, διαβατήρια, στρατολογικά, πληρεξούσια, μετοικεσίες, φορολογικά, κ.α. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες.


Με το έργο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των προξενικών διαδικασιών αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως υπηρεσίες εικονικής υποβοήθησης (virtual assistant), χρήση τεχνικής νοημοσύνης, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της. Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ