Παπουτσάνης: Στα 6,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2021 - Στα 54,8 εκατ. οι πωλήσεις

Παπουτσάνης: Στα 6,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2021 - Στα 54,8 εκατ. οι πωλήσεις

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2020

 

Αύξηση πωλήσεων καταγράφει η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο στα αποτελέσματα.

Για 6η συνεχή χρονιά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημειώνει σημαντική αύξηση και ανέρχεται σε 54,8 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2020 που αποδίδεται στις υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Παπουτσάνης σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να παρουσιάζει βελτιωμένη κερδοφορία. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Το 21% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 49% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η Παπουτσάνης από τις αρχές του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Αυτή η εξέλιξη επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης με αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 2,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Στην περίπτωση που δεν είχε συμβεί αυτή η αλλαγή, ο κύκλος εργασιών θα ανέρχονταν σε 52,6 εκατ. ενώ τα έξοδα διάθεσης σε 5,2 εκατ. ευρώ.
Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριοποίησης

Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε, ανά κατηγορία προϊόντων, ως εξής:

Επώνυμα Προϊόντα: Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 12% το 2021 σε σχέση με το 2020, χρονιά κατά την οποία η συγκεκριμένη κατηγορία είχε ωφεληθεί σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Το 2021 ενισχύθηκε η θέση των επώνυμων προϊόντων (Karavaki, Natura, Aromatics κ.ά.) στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής με ταυτόχρονη σημαντική ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. Συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης παρέμεινε πρώτη σε καταναλωτική προτίμηση στην κατηγορία του στέρεου σαπουνιού και του αντισηπτικού/ απολυμαντικού ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε δυναμικά και στο κρεμοσάπουνο, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση. Τέλος, η Παπουτσάνης ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της σε μεγάλες κατηγορίες, όπως είναι αυτή του αφρόλουτρου, λανσάροντας νέες, σύγχρονες σειρές και προτάσεις.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 126% σε σχέση με το 2020. Η κατηγορία αυτή ενισχύθηκε από τη μερική ανάκαμψη της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το 2021. Ειδικά κατά το τελευταίο τρίμηνο οι εξαγωγές ήταν σημαντικά αυξημένες λόγω της έναρξης υλοποίησης νέων συμφωνιών με διεθνείς αλυσίδες, συμφωνίες που είχαν συναφθεί ήδη από το 2019 αλλά, λόγω της πανδημίας, καθυστέρησαν.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 24% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και την συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 62% το 2021 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της Παπουτσάνης ως ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Παράλληλα, η έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, που αποτελούν καινοτόμα προϊόντα με ιδιαίτερα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αυξημένη προστιθέμενη αξία, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία.
Επιχειρηματική προοπτική

Την τελευταία πενταετία η Παπουτσάνης έχει τριπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις και στις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο, το εργοστάσιο της Παπουτσάνης είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής σαπώνων και ξενοδοχειακών καλλυντικών στην Ευρώπη με πολύ υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης και αντίστοιχα ανταγωνιστικού κόστους.

Μέχρι τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, εθεωρείτο ότι το 2022 θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δεδομένων των συνεχώς μειούμενων επιπτώσεων της πανδημίας η οποία βαίνει προς το τέλος της. Αντίθετα, ήδη από τα μέσα του 2021, η μεγάλη ασυνέχεια που προκάλεσε η τελευταία στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις μεταφορές και τα logistics γενικότερα, είχε ως αποτέλεσμα το επίπεδο των τιμών των υλών να κινείται συνεχώς αυξητικά σε σχέση με το 2020. Τάση που δυστυχώς ενισχύεται ακόμα περισσότερο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας, με την τιμή της ενέργειας επίσης να εκτινάσσεται σε ιστορικά υψηλά. Επί του παρόντος, είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί η έκβαση των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και επομένως οι τελικές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα. Η Διοίκηση της Παπουτσάνης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πράττει ανάλογα με αυτές.

Με την παραδοχή ότι η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω, αναμένεται, και κατά το 2022, να επιτευχθεί ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης συγκρίσιμος με αυτόν των τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα:

Η κατηγορία των επωνύμων προϊόντων αναμένεται να ενισχυθεί μέσω εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, την είσοδο σε νέες κατηγορίες, την ενίσχυση της παρουσίας στα καταστήματα και το δυναμικό πλάνο προώθησης που έχει σχεδιαστεί για το 2022.

Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να επανέλθει τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους, κυρίως πολυεθνικές εταιρίες, αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω, καθώς διευρύνονται οι συνεργασίες και σε νέα προϊόντα και με νέους πελάτες

Τέλος η κατηγορία των σαπουνομαζών αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσω διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την επίτευξη νέων. Προς αυτή τη κατεύθυνση βοηθούν και οι συνθετικές σαπωνόμαζες, καθώς και η δυνατότητα της Παπουτσάνης να καλύπτει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και σε πιο βασικές σαπωνόμαζες που λόγω των υψηλών μεταφορικών, μεγάλων καθυστερήσεων και άλλων περιορισμών δεν μπορούν να καλυφθούν από τη Μαλαισία και την Ινδονησία.

Παράλληλα η Παπουτσάνης έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος επενδυτικού πλάνου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, ενέργειες που θα συντελέσουν στην μείωση του λειτουργικού κόστους.

Για το 2022, η Διοίκηση της Παπουτσάνης προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,05 ανά μετοχή. Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ενδέχεται να προτείνει πρόσθετο μέρισμα εντός του 2022.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

"Η Παπουτσάνης διατήρησε την αναπτυξιακή της πορεία κατά τη διάρκεια του 2021 παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η ισχυρή επίδοση στα λειτουργικά μεγέθη αντανακλά την επιτυχία του επενδυτικού μας πλάνου, τη συνεχή βελτίωση και στους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης, καθώς και την υψηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Για το 2022, αναμέναμε περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας και ενίσχυση της τουριστικής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο οι συνέπειες από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν. Η Παπουτσάνης θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, την αειφορία και την ποιότητα, να διευρύνει τις προϊοντικές της προτάσεις – επώνυμες και ξενοδοχειακές – και να ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες της, με στόχο να διατηρήσει έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης ανάλογο με αυτόν της τελευταίας πενταετίας και να διαγράψει μια ισχυρή πορεία και το 2022".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ