ΑΔΜΗΕ: Mηνιαίο δελτίο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 ΑΔΜΗΕ: Mηνιαίο δελτίο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η ανανέωση του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και προς τον εικαστικό του σχεδιασμό, έγινε προκειμένου ο Διαχειριστής να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης του κοινού

Με το πλήρως ανανεωμένο Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) συνεχίζει να ενημερώνει τους πολίτες με διαφάνεια και αξιοπιστία για τα σημαντικότερα θέματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε επανασχεδιασμένο από το τεύχος Ιανουαρίου 2022, είναι η καθιερωμένη ενημερωτική έκδοση του ΑΔΜΗΕ, που αποτυπώνει την πλήρη εικόνα της ηλεκτροπαραγωγής, της ζήτησης και των προγραμμάτων διασυνδέσεων του Διαχειριστή, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία και αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος κάθε μήνα.
Η μηνιαία αυτή ενημερωτική επισκόπηση του Κλάδου της Ενέργειας είναι απευθείας προσβάσιμη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αναρτάται στον ιστότοπο του Διαχειριστή, αντανακλώντας τη δέσμευσή του για ανοιχτή και διαφανή πληροφόρηση προς το κοινωνικό σύνολο.
Η ανανέωση του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και προς τον εικαστικό του σχεδιασμό, έγινε προκειμένου ο Διαχειριστής να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης του κοινού.
Μέσω του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει με απλό και εύληπτο τρόπο, για:

 το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, όπου παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της παραγωγής και της ζήτησης καθώς και το ισοζύγιο των ενεργειακών ροών στις διασυνδέσεις.

 τη ζήτηση ενέργειας, όπου παρουσιάζονται τα συνολικά μεγέθη της ζήτησης και η ανάλυση τους ανά κατηγορία καταναλωτών, οι ώρες μέγιστης και ελάχιστης ζήτησης, οι καμπύλες φορτίου καθώς και οι μεταβολές στη ζήτηση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Επιπλέον, η νέα έκδοση του Δελτίου έχει εμπλουτιστεί με πληροφόρηση για τα μερίδια προμήθειας ανά επίπεδο τάσης.
 την παραγωγή ενέργειας, όπου παρουσιάζεται το ενεργειακό μείγμα της παραγωγής, τα μερίδια εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής ανά συμμετέχοντα και τεχνολογία. Στην ανανεωμένη έκδοση υπάρχει πιο αναλυτική πληροφόρηση για τη γεωγραφική κατανομή της συμβατικής παραγωγής ανά περιφέρεια καθώς και της παραγωγής ΑΠΕ Συστήματος.
 τις διασυνδέσεις, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται τα εμπορικά προγράμματα και οι φυσικές ροές ενέργειας στις διασυνδέσεις καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των σχετικών μεγεθών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ