Άνοδο πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας παρουσίασε η Profile Software το 2021

Άνοδο πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό της κερδοφορίας παρουσίασε η Profile Software το 2021

  Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 143% σε 2,2 εκατ. ευρώ από 906.000 ευρώ, το 2020.

Σε 20,12 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Profile Software το 2021 έναντι 15,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αυξημένος κατά 34%.

Η αύξηση των πωλήσεων αποδίδεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ανάληψη νέων έργων, στη σταθερή προτίμηση των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία, καθώς και στην επιτυχημένη εξαγοράς της Centevo, κορυφαίας εταιρείας λογισμικού για Asset/Fund Management στη Σκανδιναβία, τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου και διατίθενται διεθνώς.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ανερχόμενα σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2020 με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του 27,3%.

Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 143% σε 2,2 εκατ. ευρώ από 906.000 ευρώ, το 2020.

Τα αναμορφωμένα EBITDA του ομίλου χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του ομίλου), ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ το 2021 από 4,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 και τα αναμορφωμένα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανέρχονται σε 2,9 εκατ. ευρώ από 1,6 χιλ. ευρώ χωρίς την επιβάρυνση από αποσβέσεις που προέρχονται από την λογιστική υπεραξία των αύλων στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών Login και Centevo κατά την ημέρα της εξαγοράς τους.

H ρευστότητα του ομίλου παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στα 15,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά διαθέσιμα στα 8,8 εκατ. ευρώ.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τo 2021 ο όμιλος της Profile παρουσίασε δυναμική πορεία με ενέργειες που συνέβαλαν θετικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων όπως η εξαγορά της Σκανδιναβικής εταιρείας Centevo με περισσότερους από 65 πελάτες, η παρουσίαση νέων λύσεων για τον τραπεζικό τομέα που προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν καθώς και νέες συμφωνίες ύψους 13 εκατ. ευρώ που αφορούν μεταξύ άλλων 23 οργανισμούς σε 11 χώρες.

Παράλληλα, η Profile Technologies μεγαλώνει αξιοποιώντας τις επενδύσεις σε προσωπικό και υποδομές παρουσιάζοντας νέες λύσεις και εφαρμογές όπως μεταξύ άλλων το finuevo, και η πλατφόρμα mobile first digital banking in a box.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ