Κλ. Ναυπάκτου: Oυδεμία δραστηριότητα σε Ουκρανία και Ρωσία

 Κλ. Ναυπάκτου: Oυδεμία δραστηριότητα σε Ουκρανία και Ρωσία

Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Σε απάντηση του από 24/2/2022 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία ουδεμία συναλλαγή και ουδεμία έκθεση καθ’οιονδήποτε τρόπο έχει στις χώρες Ουκρανία και Ρωσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ