ΟΛΘ: Η MYTILINEOS SA-ROVER MARITIME SL-HDK SA ανάδοχος για τον 6ο Προβλήτα

 ΟΛΘ: Η MYTILINEOS SA-ROVER MARITIME SL-HDK SA ανάδοχος για τον 6ο Προβλήτα

Το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 470 μέτρα έχουν ωφέλιμο βάθος 17,7μ.

 

Η κοινοπραξία «MYTILINEOS SA-ROVER MARITIME SL-HDK SA», προκρίθηκε και αναλαμβάνει ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», ύψους 150 εκατ. ευρώ, μεταξύ συνολικά πέντε συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΟΛΘ ΑΕ.
Το συγκεκριμένο έργο, που έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, αποτελεί το σημαντικότερο μέρος των υποχρεωτικών επενδύσεων που έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε. βάσει της σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο και πρόκειται να αναβαθμίσει τη θέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στη βιομηχανία λιμένων, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEU.
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το έργο «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» περιλαμβάνει την κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 470 μέτρα έχουν ωφέλιμο βάθος 17,7μ., υλοποίηση πρόσθετης χερσαίας ζώνης πλάτους 306,5 μέτρων, κατά μήκος του νέου πρόσθετου κρηπιδώματος και συμπληρωματικά έργα υποδομής, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.
Η υλοποίηση αλλά και η ολοκλήρωση του έργου, συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΟΛΘ, «έχει υπολογιστεί ότι η επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα δημιουργήσει ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο οικοσύστημα του λιμένα, που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την υλοποίηση του project και θα ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους, άνω των 35 εκατ. ευρώ ανά έτος».
Επιπλέον, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα, η επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα παράξει προστιθέμενη αξία άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ θα στηρίξει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.
Στα μακροπρόθεσμα οφέλη από την υλοποίηση του έργου, η έρευνα της Deloitte έδειξε ότι η 10ετής λειτουργία του έργου (2026-2035), θα δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, η οποία περιλαμβάνει συνεργαζόμενες εταιρείες όπως προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών. Παράλληλα, θα ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 55 εκατ. ευρώ κατά έτος, θα παράξει προστιθέμενη αξία άνω των 177 εκατ. ευρώ ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας και θα στηρίξει άμεσα και έμμεσα την δημιουργία άνω των 4.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.
«Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του λιμένα της Θεσσαλονίκης στην παγκόσμια λιμενική βιομηχανία και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εξωστρέφεια της χώρας», τονίζει στην ανακοίνωση ο εκτελεστικός πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιάγκος. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τα ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν από την επέκταση του προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τόσο για την ΟΛΘ Α.Ε. αλλά και ευρύτερα για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τις λιμενικές δραστηριότητες, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ