Intrakat: Από 21 Φεβρουαρίου η διαπραγματεύσησ των νέων μετοχών

Intrakat: Από 21 Φεβρουαρίου η διαπραγματεύσησ των νέων μετοχών

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

 


Τη Δευτέρα 21.02.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 27.027.028 νέων μετοχών της Intrakat που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(α) Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 17.02.2022, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης (οι "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η "Αύξηση"), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 20.01.2022 δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και

(β) την Δευτέρα 21.02.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 27.027.028 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €51.351.353,20 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €600 χιλ. θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του εγκριθέντος, κατά την από́ 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού́Δελτίου της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνη κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου, τηλέφωνο 210-6674700).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ