ΔΕΔΔΗΕ: Οι ημερομηνίες συνεντεύξεων για τις προσλήψεις

ΔΕΔΔΗΕ: Οι ημερομηνίες συνεντεύξεων για τις προσλήψεις

 Ανάρτηση συμπληρωματικού πίνακα καλούμενων σε συνέντευξη, που αφορά στην ειδικότητα απασχόλησης Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ο συμπληρωματικός πίνακας των καλούμενων σε συνέντευξη, καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων.

Προκήρυξη 2/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ