Συνεργασία της Profile Software με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

  Συνεργασία της Profile Software με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Η Τράπεζα επέλεξε το σύστημα RiskAvert προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας (CRR 2/3 – CRD V/VI) 

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού ανακοινώνει την συνεργασία της με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η Τράπεζα επέλεξε το σύστημα RiskAvert προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας (CRR 2/3 – CRD V/VI) στις περιοχές του Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου, του Κινδύνου Ρευστότητας και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (Μ.Χ.Α.).

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου παρουσιάζει πορεία δυναμικής ανάπτυξης με σταθερά αυξανόμενο αποτύπωμα παρουσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, φιλοδοξώντας στην ταχύτατη μετεξέλιξή της σε μια ισχυρή Περιφερειακή Τράπεζα που παρέχει υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, η επιλογή του RiskAvert αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αναβάθμισης των τεχνολογικών υποδομών της Τράπεζας, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες υπολογισμών και παραγωγής αναφορών του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα, η χρήση ενός προηγμένου και αξιόπιστου συστήματος, όπως τo RiskAvert, αποτελεί εργαλείο σύγκλισης της επιχειρηματικής πρακτικής με τις εποπτικές απαιτήσεις, κι εξοικονομεί χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για την Τράπεζα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη στρατηγική της να καταστεί βασικός παράγοντας για την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο της Ηπείρου.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επέλεξε το RiskAvert κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και αξιολόγησης ανταγωνιστικών συστημάτων. Η επιλογή του, αντικατοπτρίζει την δυνατότητα της Profile να αναπτύσσει συστήματα που καλύπτουν επάξια τις ανάγκες της αγοράς και τις ειδικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων όπως οι συνεταιριστικές τράπεζες, παρέχοντας ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο, πολύ απαιτητικό και νευραλγικό κομμάτι λειτουργίας τους, όπως αυτό της συμμόρφωσης με το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας.

Το RiskAvert είναι μια δοκιμασμένη και εύχρηστη πλατφόρμα που καλύπτει πλήρως το ευρύ φάσμα απαιτήσεων του εποπτικού πλαισίου (Πιστωτικός Κίνδυνος, Λειτουργικός Κίνδυνος, Κίνδυνος Ρευστότητας, Κίνδυνος Συγκέντρωσης, Πυλώνας ΙΙ & ΙΙΙ) αποτελώντας απαραίτητο εργαλείο για τη βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της κεφαλαιακής επάρκειας, των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η ομάδα της Profile διαθέτει σημαντική πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, με επιτυχημένες συνεργασίες και υλοποιήσεις σε κορυφαία πιστωτικά ιδρύματα. Η αρτιότητα των λύσεων της Profile, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και την εμπειρία των στελεχών της, αποτελούν εχέγγυα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ