Εξαγορά φ/β σταθμών από την Quest Συμμετοχών

Εξαγορά φ/β σταθμών από την Quest Συμμετοχών

Σύμφωνα με την εταιρεία, με την ανωτέρω εξαγορά, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανέρχεται σε 30MW.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι μέσω των 100% έμμεσων θυγατρικών της εταιρειών "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΕ" και "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΜΑΕ", ολοκλήρωσε την 14η Ιανουαρίου 2022 την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2MW, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εντός του Νομού Αττικής, έναντι συνολικού τιμήματος 1,56 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, με την ανωτέρω εξαγορά, η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανέρχεται σε 30MW.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ