ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Πιστοποίηση κατά ISO 10002:2018 για την ικανοποίηση πελατών

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Πιστοποίηση κατά ISO 10002:2018 για την ικανοποίηση πελατών

Εφαρμόζοντας τις οδηγίες ISO 10002, η εταιρεία λειτουργεί βάσει Συστήματος Διαχείρισης Παραπόνων, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου.

H MINETTA Ασφαλιστική, στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, και επιπρόσθετα του ISO 9001 που εφαρμόζει επί σειρά ετών, έλαβε βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 10002:2018 που αφορά στην ικανοποίηση πελατών και στη διαχείριση παραπόνων, όπως ανακοινώθηκε.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας τις οδηγίες ISO 10002, η εταιρεία λειτουργεί βάσει Συστήματος Διαχείρισης Παραπόνων, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, παραμένει η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του οφέλους που προσλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, αλλά και οι συνεργάτες της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ