ΔΕΗ: Έκδοση ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ

 ΔΕΗ: Έκδοση ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ

Το Δάνειο αι θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την σύμβαση για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως €300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς εξασφαλίσεις, με Αρχικούς Ομολογιούχους, Συντονιστές και Συνδιοργανωτές τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ως Εκπρόσωποι των Ομολογιούχων και Πληρεξούσιο Καταβολών.

Το Δάνειο υπογράφηκε 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς και θα έχει διάρκεια 3 έτη, η οποία δύναται να παραταθεί κατά επιπλέον 2 έτη.

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρήτρα μείωσης εκπομπών C02 κατά 40% μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 με έτος βάσης το 2019, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΔΕΗ με την συνολική της στρατηγική για το περιβάλλον και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ