Στην ΕΚΤΕΡ η αναβάθμιση του τμήματος επείγοντων περιστατικών του «Γεννηματάς»

Στην ΕΚΤΕΡ η αναβάθμιση του τμήματος επείγοντων περιστατικών του «Γεννηματάς»

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ

 

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2021, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Αναδιαρρύθμιση - Ανακαίνιση - Αναβάθμιση του τμήματος επείγοντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής για πλήρη και περαιωμένη εργασία και παράδοση του συνόλου του έργου ανέρχεται στο κατ’ αποκοπήν τίμημα του €1.850.000,00 πλήρως απαλλασσόμενου από ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στις διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ