Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή

Η Ελληνικός Χρυσός δρομολογεί σημαντικά έργα για την αναβάθμιση της απόδοσης της παραγωγής και της ασφάλειας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού της αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα της εποχής. Η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα και βάζουν τις βάσεις για δυναμική και μακροχρόνια ανάπτυξη. Από αυτή τη πρωτόφανή διαδικασία αλλαγής δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες και τους κρατικούς φορείς.

Η εξορυκτική βιομηχανία που αποτελεί έναν από τους πλέον παραδοσιακούς κλάδους στον τρόπο λειτουργίας της, έχει επέδειξε τεράστια αντοχή στις προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία. Η εξόρυξη, εντασσόμενη στις προβλέψεις του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μπορεί να κινητοποιήσει πάνω από μισό δισ. ευρώ επενδυτικών κεφαλαίων που αφορούν την προσαρμογή του κλάδου στις ευκαιρίες και προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η Ελληνικός Χρυσός, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες. Η ανταπόκριση της σε αυτή την πρόκληση έχει υπαρξιακό χαρακτήρα, καθώς από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού κρίνεται σε σημαντικό βαθμό η αυτονομία και η μελλοντική της ανάπτυξη. Η Ελληνικός Χρυσός, η οποία σύμφωνα με το Στρατηγικό Οδικό Χάρτη 2021-2024 που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα, δρομολογεί σημαντικά έργα για την αναβάθμιση της απόδοσης της παραγωγής και της ασφάλειας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, όπως:

  • Εγκατάσταση δικτύου 4G/LTE στο Μεταλλείο της Ολυμπιάδας και εφαρμογές βελτίωσης του προγραμματισμού της παραγωγής

Σε συνέχεια των συνεχών επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ολυμπιάδας, η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγκατάσταση δικτύου 4G/LTE στις στοές μεταλλείου. Είναι η πρώτη εγκατάσταση του είδους της που γίνεται σε μεταλλειο στην Ελλάδα, και ανοίγει νέες δυνατότητες που θα βελτιστοποιήσουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην εργασία.

Παράλληλα, κινητοποιούνται πρόσθετοι πόροι και επενδύσεις που θα ενισχύσουν το μεταλλείο προκειμένου να επιτευχθεί ο κομβικός στόχος της αύξησης της παραγωγής απο τα σημερινά επίπεδα των 400 χιλ τόνων/έτος σε 650χιλ. τόνους/έτος.

  • Εφαρμογή μεθόδων απομακρυσμένης εξόρυξης στο νέο μεταλλείο των Σκουριών

Το νέο μεταλλείο που θα αναπτυχθεί στις Σκουριές θα είναι πλήρως ηλεκτρικό και θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές που θα επιτρέπουν ακόμα και την απομακρυσμένη εξόρυξη, δημιουργώντας νέα επίπεδα ασφάλειας αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας.

  • Δημιουργία Κέντρου Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Παράλληλα με την τεχνολογία, η εταιρία δίνει ανάλογη έμφαση και στο ανθρώπινο στοιχείο, δημιουργώντας ένα Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στο Στρατώνι Χαλκιδικής, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό ενόψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές, στο οποίο θα εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής.

Μέσω του Κέντρου, οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση, εκπαιδευόμενοι για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που αξιώνει η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και το άκρως απαιτητικό έργο των Σκουριών. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό, το Κέντρο μακροπρόθεσμα θα είναι ανοιχτό και σε μη-εργαζόμενους στην Ελληνικός Χρυσός, παρέχοντας χρήσιμα εφόδια για την ψηφιακή εποχή στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ