Σταθερή η πορεία για τον εξορυκτικό κλάδο

Σταθερή  η πορεία για τον εξορυκτικό κλάδο

Τα Βιομηχανικά Ορυκτά εμφάνισαν μικτή εικόνα, καθώς υπήρξαν ορυκτά με καλή πορεία πωλήσεων και άλλα με μειώσεις λόγω υποχώρησης της διεθνούς ζήτησης

Τα αποτελέσματα του εξορυκτικού κλάδου για το 2020 έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σημειώνοντας ότι παρά τις συνεχείς αυξήσεις των θαλάσσιων ναύλων και τις επιπτώσεις στο κόστος και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, τα Μεταλλεύματα εμφάνισαν σταθερή πορεία σε παραγωγή και πωλήσεις σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι τιμές των μετάλλων και των συμπυκνωμάτων εμφάνισαν σημαντικές αυξήσεις.

Τα Βιομηχανικά Ορυκτά εμφάνισαν μικτή εικόνα, καθώς υπήρξαν ορυκτά με καλή πορεία πωλήσεων και άλλα με μειώσεις λόγω υποχώρησης της διεθνούς ζήτησης. Το Μάρμαρο επλήγη από την πανδημία με πτώση των εξαγωγών λόγω χαμηλής ζήτησης που υπερέβη το 20% έναντι του 2019.
Στον αντίποδα, τα Αδρανή - Δομικά υλικά παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 5% έναντι του 2019.

«Η διαδικασία απολιγνιτοποίησης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και η περικοπή της παραγωγής σιδηρονικελίου, αποτυπώθηκαν στην πτώση του όγκου παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων των μελών του Συνδέσμου κατά 18% σε σχέση με το 2019, καθώς και στη μείωση των πωλήσεων κατά 25% και κατά 25% των εξαγωγών το 2020. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παραγωγή λιγνίτη δεν υπερέβη τους 15 εκατομμύρια τόνους έναντι 26 εκατομμυρίων το 2019», αναφέρει ο ΣΜΕ.

Αναλυτικότερα :
- Ο Βωξίτης και το Αλουμίνιο σημείωσαν αύξηση ζήτησης μετά το Α' εξάμηνο του 2020.
- Στα Μικτά Θειούχα αποτυπώθηκε σημαντική αύξηση ζήτησης και τιμών, συμπυκνωμάτων, ιδιαίτερα μετά το Α εξάμηνο του 2020, και ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση χρυσοφόρου πυρίτη.
- Η διεθνής παραγωγή Νικελίου αυξήθηκε κατά 2,5%, εκ του οποίου το 70% για παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα, το 6% για κατασκευή μπαταριών.

Σημειώθηκε όμως μειωμένη κατανάλωση κατά 4,2% και αύξηση τιμών.

- Ο Λευκόλιθος αντέστρεψε την αρνητική πορεία του Α' εξαμήνου του 2020, σημειώνοντας αισθητή αύξηση της ζήτησης το Β' Εξάμηνο.

- Ο Μπεντονίτης σημείωσε μείωση παραγωγής κατά 10% έναντι 2019 λόγω COVID-19.

- Το Ανθρακικό Ασβέστιο σημείωσε μείωση ζήτησης κατά 5% στη βιομηχανία χάρτου, αλλά αύξηση ζήτησης σε γεωργία και κτηνοτροφία.

- Το 2020 υπήρξε σημαντική αύξηση πωλήσεων του Ατταπουλγίτη ιδιαίτερα σε εδαφοβελτιωτικά, αγροχημικά και cat litters.

- Ο Γύψος σημείωσε μείωση στο εσωτερικό λόγω μειωμένης παραγωγής τσιμέντου, ενώ εντάθηκε ο διεθνής ανταγωνισμός με προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές λόγω ισοτιμιών.

- Η Κίσσηρις σημείωσε αύξηση, λόγω ζήτησης σε αγροτικές εφαρμογές και σε ελαφροβαρή δομικά υλικά.

Ο κ. Α. Κεφάλας, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί άμεσα, έγκαιρα και επιτυχημένα το αρνητικό κύμα που έφερε η πανδημία στην παγκόσμια και εθνική οικονομία και κατ' επέκταση στις αγορές του κλάδου. Μειώσαμε τις επιπτώσεις από τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις μεταφορές λόγω έλλειψης εμπορευματοκιβωτίων, την ισχνή διαθεσιμότητα λιμενεργατών και οδηγών χερσαίων μεταφορών, τις ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών και προς το τέλος του έτους τη σταδιακή άνοδο των θαλασσίων ναύλων. Κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον, διανύοντας ήδη ένα ανοδικό και ενθαρρυντικό 2021 για τα προϊόντα της εξορυκτικής βιομηχανίας. Παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας εφαρμόζοντας στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύοντας στην ευημερία του κλάδου, της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ