Γρηγόρης: Ανάπτυξη δικτύου με 33 νέα καταστήματα παρά τη μείωση του τζίρου λόγω πανδημίας

Γρηγόρης: Ανάπτυξη δικτύου με 33 νέα καταστήματα παρά τη μείωση του τζίρου λόγω πανδημίας

Ο Όμιλος Εταιρειών Γρηγόρης ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του το 2020 με το άνοιγμα και τη λειτουργία 33 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Στο ποσό των 42,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Εταιρειών Γρηγόρης το 2020 έναντι 62 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ παράλληλα ο Όμιλος, παρά την πανδημία, ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του, με το άνοιγμα και λειτουργία 33 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2020 ήταν ένα έτος αρνητικών εξελίξεων τόσο για την παγκόσμια όσο και για την ελληνική οικονομία, ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης που προέκυψε από την εμφάνιση της πανδημίας Covid -19. Στις αρχές του 2020, τόσο σε ομιλικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Λόγω όμως, των αναγκαστικών μέτρων αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας που επιβλήθηκαν από την πολιτεία εξαιτίας της πανδημίας, οι δραστηριότητες του ομίλου δέχτηκαν μια μείωση.

Παρόλα αυτά, το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας παρέμεινε ανοικτό και συνέχισε να εξυπηρετεί τους καταναλωτές μέσω delivery και take-away, διατηρώντας έτσι τις πωλήσεις σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αποφευχθούν σημαντικές απώλειες.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκε σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι των 16,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κυρίως λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας της θυγατρικής, που δραστηριοποιείται στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων. Ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, με το δείκτη των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο παθητικού να ανέρχεται σε 33%.

Στη διάρκεια του 2020 και παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο Όμιλος ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του, με το άνοιγμα και λειτουργία 33 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο, o Όμιλος και η εταιρεία στην παρούσα χρήση, απασχόλησαν κατά μέσο όρο 385 και 130 εργαζομένους αντίστοιχα. Ταυτόχρονα ο Όμιλος, μέσω του δικτύου των καταστημάτων του, απασχολεί πάνω από 2.000 υπαλλήλους, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση, ο Όμιλος Γρηγόρης «συνεχίζει να θέτει υψηλούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) που αφορούν στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Με έντονο αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους πελάτες του, όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία, το 2020 υλοποίησε μία σειρά δράσεων, μεγιστοποιώντας την προσφορά του σε θέματα Εταιρεικής Κοινωνικής Ευθύνης. Βασικές δράσεις αποτελούν η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η υποστήριξη τοπικών κοινωνιών και η διάθεση συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον».

Πηγή: https://www.voria.gr/article/omilos-eterion-grigoris-sta-426-ekat-evro-o-tziros-to-2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ