ΓΕΚΕ: Το 100% του ξενοδοχείου President στην Δωροθέα Κεφάλα και τα συντονισμένα πρόσωπα

ΓΕΚΕ: Το 100% του ξενοδοχείου President στην Δωροθέα Κεφάλα και τα συντονισμένα πρόσωπα

Την ολοκλήρωση άσκησης δικαιώματος εξαγοράς στην Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου President, από την κ. Δωροθέα Κεφαλά, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μετά από τη διαδικασία η κ. Κεφαλά και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενώ ως επόμενο βήμα αναμένεται να ακολουθήσει το check out, του ξενοδοχείου President από το Χρηματιστήριο, απόφαση που είχε συζητηθεί στην τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων.

Σχετικά με τη μετοχική σύνθεση, το συνολικό ποσοστό της ΓΕΚΕ ανήκει στους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 3.11.2021, ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από την κα Δωροθέα Κεφάλα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), μέσω της οποίας αποκτήθηκαν 168.709 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται αναλυτικά στο από 19.07.2021 Πληροφοριακό Δελτίο), έναντι τιμήματος 5,75 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν σήμερα συνολικά το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ