Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒΕ και ΤΕΕ/ΤΚΜ

 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΕΒΕ και ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στόχος η ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας, της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μελών των δύο φορέων

 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη 14.10.2021 στα γραφεία του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώργιος Τσακούμης με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας, της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μελών των δύο φορέων, καθώς και της ασφαλούς και επωφελούς προσαρμογής στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, μεταξύ των δράσεων που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνονται: η διοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η διοργάνωση σεμιναρίων από το ΣΕΒΕ σε θέματα εξωστρέφειας και προώθησης υπηρεσιών από μηχανικούς στο εξωτερικό, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τεχνικά ζητήματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η εκπόνηση μελετών σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας των μηχανικών, η από κοινού συμμετοχή και συνεργασία σε προγράμματα χρηματοδότησης και η αλληλοενημέρωση των μελών κάθε φορέα για τις δραστηριότητες του άλλου φορέα και για τις δυνατότητες αξιοποίησης των παροχών του.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κωνσταντόπουλος, αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου τόνισε ότι μία παλιά και ουσιαστική σχέση του τεχνικού κόσμου με τον κόσμο της εξωστρέφειας γίνεται σήμερα επίσημη με το ΜOU μεταξύ των δύο φορέων. Ενώνουμε δυνάμεις για καλύτερη παρουσία των μηχανικών και της τεχνογνωσίας που είναι πλούσια στην χώρα μας για την εξάπλωσή τους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την εν λόγω συνεργασία, οι δύο φορείς θα επιδιώξουν, αξιοποιώντας τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, την προώθηση συνεργειών μεταξύ, αφενός, μηχανικών και μελετητικών-κατασκευαστικών εταιριών και, αφετέρου παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, κυρίως δομικών υλικών και εξοπλισμών, για ανάληψη τεχνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, έργων στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει το επόμενο διάστημα συνεργασία τους με το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & Εξωστρέφειας και το Enterprise Greece.

Ακολούθως από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τσακούμης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ για την αποδοχή της συνεργασίας, αναφέρθηκε στην σημασία που δίνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην προώθηση του Επιχειρείν ως σκέψη και ως επαγγελματική πρακτική στους μηχανικούς, με δεδομένο ότι οι μηχανικοί αποτελούν κρίσιμο και χρήσιμο πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην ΠΚΜ. Όπως τόνισε, το ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που διαθέτει, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την επιχειρηματική κοινότητα της ΠΚΜ και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επωφελής συνεργασία με το ΣΕΒΕ, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των μελών του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέσα από ένα πλέγμα δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει συνάντηση εκπροσώπων των δύο φορέων για το σχεδιασμό των ενεργειών που θα υλοποιηθούν.

Στην υπογραφή του μνημονίου παρέστησαν επίσης, πέραν των δύο Προέδρων: εκ μέρους του ΣΕΒΕ, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. Βασιλική Λούντζη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ραΐδης που είναι και Μέλος του ΤΕΕ και ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, ενώ εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ το Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Μανόλης Μπελιμπασάκης και ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ