Υγεία: Στα 28,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2020

 Υγεία: Στα 28,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2020

O κύκλος εργασιών ανήλθε, πέρσι, σε 140,8 εκατ. ευρώ, έναντι 143,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 1,6%,

 

Αύξηση της λειτουργικής του κερδοφορίας, παρά την μικρή κάμψη των εσόδων, ως αποτέλεσμα και της πανδημίας, εμφάνισε το 2020 το Θεραπευτήριο Υγεία, ενώ συνέχισε να παράγει υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές.
Το Θεραπευτήριο, που πέρασε το 2019 στα χέρια της CVC Capital Partners, κατάφερε να περιορίσει αισθητά τις επιπτώσεις της πανδημίας, παρ’ ότι στο πρώτο lockdown (αρχές 2020) υπήρξαν απαγορεύσεις που άγγιξαν τη λειτουργία του, καθώς και μια γενικότερη τάση αναβολής επεμβάσεων από πλευράς πελατών.
O κύκλος εργασιών ανήλθε, πέρσι, σε 140,8 εκατ. ευρώ, έναντι 143,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 1,6%, με τα μικτά κέρδη, όμως, να διευρύνονται (38,1 εκατ. ευρώ +0.6%), όπως και το σχετικό περιθώριο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 43,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκατ. ευρώ, το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 5%.

Τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν στα 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι 27,6 εκ. ευρώ το 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 33,6 εκατ. ευρώ το 2019. Η απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE) ήταν 11,88%.

Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της έφθασαν σε 44,1 εκατ. ευρώ από 39,6 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση. Το «Θεραπευτήριο Υγεία» κάλυψε ομολογιακό δάνειο, χωρίς εξασφαλίσεις, ποσού 105 εκατ. ευρώ, το οποίο εξέδωσε η απώτερη μητρική του Hellenic Healthcare (ΗΗ), η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εξέλιξη που σε συνδυασμό με αγορές ενσώματων παγίων προκάλεσαν εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 121 εκατ. ευρώ.

Για την κάλυψη του ομολογιακού συνάφθηκε νέος δανεισμός 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με επικεφαλής την Eurobank. O καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2020 διαμορφώθηκε στα 188,3 εκατ. ευρώ από 45,6 εκατ. ευρώ το 2019. Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 199,4 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ