ΟΛΘ: Ο Χαρ. Καραμανέας νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΛΘ: Ο Χαρ. Καραμανέας νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Βλάχου από τον υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026

Η ΟΛΘ Α.Ε.ανακοινώνει πως, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) με την από 6/08/2021 επιστολή του ενημέρωσε, ότι μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Άγγελου Βλάχου από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ./ΟΛΘΟΛΘ -0,75% Α.Ε. με ημερομηνία ισχύος την 9/08/21, υποδεικνύει σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου ως νέο μέλος στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 12 καταστατικού ΟΛΘΟΛΘ -0,75% Α.Ε.), προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα αυτού, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται ενδεικτικώς ως προς την εμπειρία του στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, ότι είναι μέλος του Ταμείου Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις Ελληνικών και διεθνών εταιριών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής και έργων ακινήτων.

Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα διοίκησης, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών Λιμένων.

Ολοκλήρωσε την πενταετή σπουδή Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού/Δομοστατικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου απέκτησε και MSc σε Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο La Verne της Καλιφόρνιας και MSc στην Χρηματοοικονομική & Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ΟΛΘΟΛΘ -0,75% Α.Ε. αφού εξέτασε λεπτομερώς την πλήρωση όλων των κριτηρίων καταλληλότητας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το νέο που υποδεικνύει το ΤΑΙΠΕΔ (άρ. 7§7 καταστατικού ΟΛΘΟΛΘ -0,75% A.E.) σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ Α.Ε. διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό από το ΤΑΙΠΕΔ μέλους στο Δ.Σ. (άρ. 4.4. Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ A.E.).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Βλάχου από τον υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Laurent Martens του Andre, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

3. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής,

4. Artur Davidian του Eduard, εκτελεστικό μέλος, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων,

5. FU Baiqiao (Leon) του Jinlong FU, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Χαραλάμπης Καραμανέας του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ