Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση μετοχών 8,53 εκατ. ευρώ από τον Γ. Περιστέρη

Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση μετοχών 8,53 εκατ. ευρώ από τον Γ. Περιστέρη

Ο Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 9/7/2021 σε πώληση 656.858 κοινών ονομαστικών μετοχών 

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 9/7/2021 σε πώληση 656.858 κοινών ονομαστικών μετοχών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ