Πλαίσιο: Μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020

 Πλαίσιο: Μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020


Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ποια είναι τα μέλη

 


Την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020 αποφάσισε η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Πλαίσιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "Πλαίσιο" πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κατά 11,8% και διαμορφώθηκε στα 355 εκ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων άγγιξαν τα 13,3 εκ. ευρώ. Η καταβολή μερίσματος θα ανέλθει σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ποσό υπερδιπλάσιο από το μέρισμα της χρήσης 2019.

Το 2020, όπως ανέφερε ο κύριος Κώστας Γεράρδος, χαρακτηρίστηκε από το γεγονός πως παρά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, του κύριου καναλιού πωλήσεων που αντιπροσώπευε προ της πανδημίας το 70% του τζίρου, για 100 μέρες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8%. Η επιτυχία αυτή μεταφράστηκε τόσο σε αύξηση των μεριδίων αγοράς, όσο και σε διεύρυνση της πελατειακής βάσης με 350.000 νέους πελάτες.

Η ανταπόκριση της Πλαίσιο στις ιδιάζουσες συνθήκες του 2020 ήταν δυνατή, τόσο χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές που είχαν υλοποιηθεί στη διάρκεια των προηγούμενων ετών, όσο και στη λελογισμένη ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων. Η τήρηση των χρόνων παράδοσης και η κουλτούρα εκπαίδευσης και προσαρμοστικότητας ενίσχυσαν και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία την αξιοπιστία του Brand Πλαίσιο.

Ο κύριος Γιώργος Γεράρδος ανέφερε ότι "αν και το last mile είναι μία τεράστια παγκόσμια τάση, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί ο ολοκληρωμένος κύκλος της παραγγελίας του πελάτη. Για την Πλαίσιο οι προϋπάρχουσες υποδομές logistics αξίας 38 εκ. ευρώ σε συνδυασμό με το βέλτιστο αριθμό καταστημάτων, οι επενδύσεις ύψους 1,8 εκ. ευρώ στην πλατφόρμα e-commerce και το in house call center που έφτασε να απασχολεί 360 ανθρώπους στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων αποτέλεσαν αναντίρρητα τη δύναμη της Πλαίσιο το 2020. Μία δύναμη που ενισχύεται με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους 6 χιλ. τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Με την νέα αυτή προσθήκη οι συνολικοί αποθηκευτικοί χώροι της Πλαίσιο αγγίζουν τα 50 χιλ. τ.μ. σε έκταση 100 στρεμμάτων περίπου, με την πλειοψηφία τους να είναι ιδιόκτητοι."

Ξεχωριστή στιγμή της Γενικής Συνέλευσης αποτέλεσε ο χαιρετισμός που απηύθυναν οι Γιώργος και Κώστας Γεράρδος στα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστώντας τους για την πολυετή συνεισφορά τους.

Η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Γεράρδο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος),

2. Κωνσταντίνο Γεράρδο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (εκτελεστικό μέλος),

3. Απόστολο Ταμβακάκη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

4. Αικατερίνη Βασιλάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος),

5. Αλέξιο Πιλάβιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και,

6. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά και ουσιαστικά το επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης της Πλαίσιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ