Αυξημένες κατά 12,7% οι πωλήσεις της Autohellas το πρώτο τρίμηνο του 2021

Αυξημένες κατά 12,7% οι πωλήσεις της Autohellas το πρώτο τρίμηνο του 2021

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 98,5 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε μείωση κατά 51,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Μαρτίου 2020.

Η Autohellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 128,8 εκατ. ευρώ έναντι 114,3 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 181%. Τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του Ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 5,9% και έφτασε τα 38,7 εκατ. ευρώ από 36,6 εκατ. ευρώ το 2020. Σύμφωνα με την εταιρεία, η δυναμική αυτή, στο αδύναμο για τον τουρισμό πρώτο τρίμηνο, προέρχεται κυρίως από τις μακροχρόνιες και μηνιαίες μισθώσεις, πάρα την κάμψη των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και την μετακίνηση.

Στήριξη σε ενοποιημένου επίπεδο κύκλου εργασιών υπήρξε και από την αποτελεσματικότητα στη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου. Αντίστοιχα και η δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκίνητων στο εξωτερικό είχε κύκλο εργασιών 14,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 18,1% για τους ίδιους λόγους.

Η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική αύξηση (συγκρινόμενη και με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπου επικράτησε το πρώτο lockdown του Μαρτίου του 2020) τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας εισαγωγής/διανομής, όσο και σε επίπεδο λιανικής, συνεισφέροντας συνολικά 75,7 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, με αύξηση 15,5% και συμβάλλοντας σημαντικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 98,5 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε μείωση κατά 51,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Μαρτίου 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ