Cenergy: Άνοδος 4% στις πωλήσεις , στα 650 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο το πρώτο τρίμηνο

 Cenergy: Άνοδος 4% στις πωλήσεις , στα 650 εκατ. ευρώ το ανεκτέλεστο το πρώτο τρίμηνο

 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020 

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2021.

  • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 650 εκατ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2021, που σηματοδοτεί την μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου (31/12/2020: 500 εκατ. ευρώ).
  • Υψηλότερες πωλήσεις στα 228,4 εκατ. ευρώ, +4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (α’ τρίμηνο 2020: 219,5 εκατ. ευρώ).
  • Ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA στα 18,0 εκατ. ευρώ, από την ομαλή εκτέλεση καλωδιακών έργων και την συνεχή προσήλωση σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Το EBITDA ανήλθε σε 18,6 εκατ. ευρώ, + 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (α’ τρίμηνο 2020: 16,3 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας μέσα σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον.
  • Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ίσα με 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Αλέξιος Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

Το καλό ξεκίνημα του 2021 αναδεικνύει την ικανότητά μας να διατηρούμε και να αξιοποιούμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια και να θέτουμε έτσι μια καλή βάση για μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για την Cenergy Holdings. Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, οι εμπορικές μας ομάδες, τόσο στον κλάδο καλωδίων όσο και στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά ενεργειακά έργα ανά τον κόσμο. Οι πρόσφατες αναθέσεις της υποθαλάσσιας καλωδιακής διασύνδεσης του μεγαλύτερου αιολικού πάρκου στην Ελλάδα, της κατασκευής ενός υπεράκτιου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στο Ισραήλ, καθώς και οι συμβάσεις-πλαίσια που υπογράφηκαν με σημαντικούς διαχειριστές δικτύων είναι μερικά παραδείγματα της επιτυχημένης εμπορικής μας δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Για την υπόλοιπη χρονιά, η περαιτέρω ενίσχυση του τρέχοντος προγράμματος Βιομηχανικής Αριστείας και τα αυξημένα μέτρα πρόληψης για την υγεία και την ασφάλεια παραμένουν πρώτες προτεραιότητες. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μας οδηγήσουν στη νέα ψηφιακή εποχή, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού μας και την αδιάκοπη λειτουργία των εργοστασίων μας, και θα μας επιτρέψουν να παραμείνουμε σωστά τοποθετημένοι στην συναρπαστική και συνεχώς εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οικονομική ανασκόπηση

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Α’ Τρίμηνο 2021

Α’ Τρίμηνο 2020

Μεταβολή (%)

Πωλήσεις

228.425

219.541

4%

Μικτό κέρδος

21.430

19.480

10%

Περιθώριο μικτού κέρδος (%)

9,4%

8,9%

+51μ.β.

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (α-EBITDA)

18.040

18.768

-4%

Περιθώριο α-EBITDA (%)

7,9%

8,5%

-65μ.β.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

18.566

16.287

14%

Περιθώριο EBITDA (%)

8,1%

7,4%

+71μ.β.

Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (α-EBIT)

11.671

12.536

-7%

Περιθώριο α-EBIT (%)

5,1%

5,5%

-38μ.β.

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)

12.198

10.055

21%

Περιθώριο EBIT (%)

5,3%

4,6%

+76μ.β.

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

(7.312)

(8.367)

-13%

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος

4.886

1.688

189%

Καθαρά κέρδη περιόδου

4.623

1.996

132%

Καθαρό περιθώριο κέρδους μετά φόρων (%)

2,0%

0,9%

+111μ.β.

Ποσά σε ευρώ

Α’ Τρίμηνο 2021

Α’ Τρίμηνο 2020

Μεταβολή (%)

Κέρδη ανά μετοχή

0,02431

0,01049

132%

Σταθερές πωλήσεις, ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% στα 228 εκατ. ευρώ, στηριζόμενες τόσο στην ομαλή εκτέλεση καλωδιακών έργων από τις υπάρχουσες παραγγελίες, όσο και στην γενικότερη ισχυροποιημένη ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές τιμές μετάλλων. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση στον τομέα των σωλήνων χάλυβα αντιμετώπισε προκλήσεις, καθώς τα έργα μεταφοράς ορυκτών καυσίμων δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από την κρίση του πρώτου εξαμήνου 2020.

Κύκλος εργασιών

α-EBITDA

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στα 18 εκατ. ευρώ (-4% σε σχέση με το περσινό α’ τρίμηνο), ενώ οι αυξανόμενες τιμές των μετάλλων έδωσαν ώθηση στο EBITDA, το οποίο είναι αυξημένο κατά 2,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η επιτυχής εκτέλεση ενεργειακών έργων διατήρησε την κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τη χαμηλότερη χρήση του εργοστασίου σωλήνων χάλυβα, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κλάδος σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Οι θυγατρικές συνέχισαν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και κατάφεραν να διατηρήσουν τα περιθώριά τους παρά τις αυξανόμενες τιμές πρώτων υλών που σημειώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,0 εκατ. ευρώ (13%) σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 και ανήλθαν στα 7,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2021, τόσο λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, όσο και των χαμηλότερων επιπέδων δανεισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το ισχυρότερο EBITDA και τα χαμηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη απέφεραν κέρδη προ φόρων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σύγκριση με τα 1,9 εκατ. ευρώ του α΄ τριμήνου του 2020. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, από 2,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αντιπροσωπεύοντας το 2,0% των πωλήσεων (έναντι 0,9% το α’ τρίμηνο 2020).

Οι επιτυχίες στους διαγωνισμούς ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών

Οι πετυχημένες συμμετοχές σε δημοπρατήσεις έργων και διεθνείς διαγωνισμούς συνεχίστηκε αδιάκοπα και το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών έφτασε στις 31 Μαρτίου 2021 τα 650 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ από τους δύο κλάδους.

Προοπτικές

O κλάδος καλωδίων συνεχίζει να βρίσκεται σε θέση ισχύος λόγω του υπάρχοντος σημαντικού χαρτοφυλακίου ανεκτέλεστων παραγγελιών, της δυναμικής που έχει αναπτύξει η αγορά αιολικής ενέργειας, καθώς και της ικανότητας επέκτασης του σε νέες αγορές. Ο τομέας των καλωδιακών έργων αναμένεται να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 οδηγώντας την κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου, ενώ η ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, ειδικά στις κύριες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα, επηρεάζεται περισσότερο από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και θα βασιστεί στην ανάκαμψη της ζήτησης ενέργειας αλλά και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, για να ανακτήσει υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Συνοπτικά, η Cenergy Holdings προσβλέπει σε μια θετική χρονιά, με σταθερά επίπεδα εσόδων και ικανοποιητικά λειτουργικά περιθώρια, ενώ η στέρεη δομή και η προηγμένη τεχνολογία των εταιρειών της παρέχουν εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ