Noval Property: Στα 365 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της

 Noval Property: Στα 365 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της


Αύξηση 22%

Η Noval Property ανακοινώνει την αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της σε 364,6 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020, παρουσιάζοντας αύξηση 22% σε σχέση με την 31.12.2019.
Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 70,2 εκατ. ευρώ, λόγω ανάπτυξης ακινήτων (όπως η ολοκλήρωση του συγκροτήματος γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West), καθώς και λόγω απόκτησης πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού.
Κατά την πρώτη δωδεκάμηνη χρήση της (01.01.2020 – 31.12.2020), η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα 13,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 μείωσαν τα έσοδα της Εταιρείας κατά 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,8% επί των αναμενόμενων εσόδων.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2020 ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ.
Η εσωτερική λογιστική αξία της Εταιρείας την 31.12.2020 ήταν 281,9 εκατ. ευρώ, ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property κατά την από 28.04.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0077 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ