ΕΥΔΑΠ: Συμφωνία με Δημόσιο για παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης

 ΕΥΔΑΠ: Συμφωνία με Δημόσιο για παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης

Χρονική Επέκταση Ισχύουσας Σύμβασης

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία συμφώνησε εκ νέου με το Ελληνικό Δημόσιο να παραταθεί η υπάρχουσα μεταξύ τους Σύμβαση του αποκλειστικού της δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της, έως την 30η Ιουνίου2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ