Προτάσεις ΣΕΒ για την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης

Προτάσεις ΣΕΒ για την αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης

Μόνο 9 Σχολές και Τμήματα παρέχουν στους φοιτητές και στις επιχειρήσεις τη μέγιστη δυνατή ευελιξία

Πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, ξεκινώντας με τη δημιουργία ενός πλαισίου και ενός δικτύου διαλόγου και συνεργασίας Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αναλαμβάνει ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η πρακτική άσκηση παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και καινοτόμες ιδέες, που μεταφέρουν οι φοιτητές μέσα από τη στενή επαφή τους με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αλλά και να δημιουργήσουν μία δεξαμενή αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού.

«Η ποιοτική πρακτική άσκηση στη διάρκεια των σπουδών είναι η γέφυρα μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας. Παρά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά της, η πρακτική άσκηση δεν έχει τη θέση που θα όφειλε στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά ούτε και στις επιχειρήσεις», αναφέρει ο Σύνδεσμος. «Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υψηλή ανεργία των νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή στην απασχόληση σε θέσεις χαμηλότερων προσόντων».

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΒ σε δείγμα 116 Σχολών και Τμημάτων σε 14 Πανεπιστήμια, η πρακτική άσκηση προσφέρεται, κατά κανόνα, στους φοιτητές ως προαιρετικό μάθημα επιλογής, ενώ είναι υποχρεωτική σε μόλις 31 περιπτώσεις. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι η ενσωμάτωση ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια ενίσχυσε τον προαιρετικό χαρακτήρα της πρακτικής άσκησης και συνέβαλε στο περιορισμό, την υποβάθμιση, ακόμα και την κατάργησή της. Ως προς τη διάρκεια, στα μισά περίπου από τα 113 Τμήματα, η πρακτική άσκηση διαρκεί από 1 έως 2 μήνες και μόλις σε 22 από αυτά ξεπερνάει τους τρεις μήνες. Επιπλέον μόνο 9 Σχολές και Τμήματα παρέχουν στους φοιτητές και στις επιχειρήσεις τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, δηλαδή, τη δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε οποιοδήποτε από τα 4 τρίμηνα του έτους.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν:
Υποχρεωτικότητα και τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις σχολές STEM, καθώς και στις οικονομικές σχολές
Δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης, με σταθερή χρηματοδότηση και με κίνητρα για τις επιχειρήσεις
Συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ