Πλαίσιο: Αύξηση 59% στα καθαρά κέρδη το 2020 - Μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή

Πλαίσιο: Αύξηση 59% στα καθαρά κέρδη το 2020 - Μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή


Στα 354,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος

 

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2020 – 31.12.2020, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Η Πλαίσιο γνωστοποίησε:

‐Μεγέθυνση των πωλήσεων κατά 11,8%, στα 354,6 εκατ. από 317,1 εκατ., βασισμένη στις ισχυρές και αξιόπιστες επιδόσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και του call center.
‐EBITDA στο επίπεδο των 13 εκατ.
‐Ενίσχυση των κερδών προ φόρων στα 3,6 εκατ. (+20,0%) και διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας στα 3,1 εκατ.(+59,7%).
‐Επαύξηση της ταμειακής ρευστότητας κατά περίπου 20 εκατ. στα 58 εκατ.και εκτίναξη των καθαρών διαθεσίμων μετά το δανεισμό στα περίπου 40 εκατ., σχεδόν στα μισά της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης.
‐Ίδια κεφάλαια στα 95,7 εκατ., σταθερά υψηλότερα της χρηματιστηριακής αξίας.
‐Προτεινόμενο μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδο, ανέφερε τα εξής: «Το 2020 ήταν ένα έτος παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας κατά 11,8%, παρότι τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά για περίπου τρεις μήνες.
Η μακροχρόνια στρατηγική μας, με έμφαση στις επενδύσεις σε υποδομές σε αντιδιαστολή με τον ανεξέλεγκτα μεγάλο αριθμό καταστημάτων, δικαιώθηκε και μας οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Η διακοπή της λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων, λόγω της πανδημίας, απέδειξε την αξιοπιστία μας, μας διαχώρισε από τον ανταγωνισμό και οδήγησε όχι μόνο στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, αλλά και των μεριδίων αγοράς.
Κύρια όμως οδήγησε στην περαιτέρω αναγνώριση και καθιέρωση της αξιοπιστίας του brand μας και στην αύξηση της πελατειακής μας βάσης.
Η ηγετική θέση της Πλαίσιο στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων συμπληρώθηκε από την ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων στις μικρές επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ