Μυτιληναίος: Έκδοση "πράσινου" ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Έκδοση "πράσινου" ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 5,5 ετών

Η Μυτιληναίος μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19ηΑπριλίου 2021.
Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές) (η «Έκδοση»και οι «Ομολογίες» αντίστοιχα).
Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για
(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων
(ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών
(iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S.Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ