Mastercard: Έκρηξη της επιχειρηματικής καινοτομίας έφερε η πανδημία

 Mastercard: Έκρηξη της επιχειρηματικής καινοτομίας έφερε η πανδημία

Μελέτη της Mastercard σε συνεργασία με το Harvard Business Review Analytic Services για τις νέες καταναλωτικές ανάγκες.

 

Η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών για ψηφιακές λύσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών επισημαίνεται στην νέα έρευνα της Mastercard, σε συνεργασία με το Harvard Business Review Analytic Services, με τίτλο «Become Index 2021»,

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το 53% των ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται, τοποθετούν την καινοτομία ψηλά ως προτεραιότητα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (42%) ανέφεραν πως ανταποκρίθηκαν στις νέες αυτές ανάγκες, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό που αφορά την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αναπτύξουν νέους καινοτόμους τρόπους διασύνδεσης με τους εργαζομένους και τους πελάτες τους, για να διασφαλίσουν την σωματική αλλά και πνευματική τους υγεία.

Η δεύτερη έκδοση της ετήσιας έρευνας, πραγματοποιήθηκε σε 1.800 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερους από 10.000 καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αποτελεί μία πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμους ερευνητικούς στόχους. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών, για την έμπνευση της καινοτομίας εντός των οργανισμών, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση των σημαντικότερων καινοτόμων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων ήταν:

• Ψηφιακή Ευελιξία: Η άμεση υιοθέτηση των ταχύρρυθμων ψηφιακών εξελίξεων και η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε ότι αφορά στις ανέπαφες εμπειρίες.

• Ολιστική Ανάλυση Περιβάλλοντος: Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα στον οργανισμό για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.

• Ισχυρή Προστασία Δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

• Στρατηγικές Επενδύσεις: Η ανάληψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων και η αποδοχή της ενδεχόμενης αποτυχίας τους ως μέρος της φυσικής λειτουργίας της επιχείρησης.

• Στενή επαφή με τους καταναλωτές: Η διατήρηση στενών σχέσεων με τους καταναλωτές, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη καινοτομίας

Για την μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των σημερινών κινδύνων και των καταναλωτικών αναγκών εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς:

Οικοδόμηση ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το 71% των ερωτηθέντων καταναλωτών ανέφερε πως πραγματοποιούν όλο και περισσότερες αγορές από εταιρείες που επικοινωνούν τις αξίες τους και παρέχουν φροντίδα στους εργαζομένους και τους πελάτες τους.

Αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο των στελεχών (38%) αναφέρουν πως η τηλεργασία αποτελεί πρόκληση για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον. Η διασπορά των μερών που απαρτίζουν τις εκάστοτε ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, όχι μόνο δημιουργεί εμπόδια στο πλαίσιο της συνεργασίας τους – ειδικότερα σε περιστάσεις που η δημιουργικότητα μεταξύ συναδέλφων ανθίζει, όπως για παράδειγμα οι άτυπες συναντήσεις στο γραφείο – αλλά μπορεί και να τους απομακρύνει από πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία.

Προτεραιοποίηση των επενδύσεων που αφορούν την καινοτομία. Η αβέβαιη οικονομική προοπτική και η πιθανή απώλεια εσόδων, αποτελούν τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην καινοτομία, παρά τα οφέλη που έχουν προκύψει από τα νέα εμβόλια και τις θεραπείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ