Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΑΔΜΗΕ

 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΑΔΜΗΕ

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, και ώρα 13:00, αποφάσισε την εκλογή:

1. Ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,

2. Ως Διευθύνοντα Συμβούλου, του κ. Ιωάννη Καράμπελα με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,

3. Ως Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου με την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους καθώς και τη συγκρότησή του σε Σώμα.

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους, έχει ως εξής:

 Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

 Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

 Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

 Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

 Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

 Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 25.03.2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ