Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΑ Αττικής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΑ Αττικής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της ΕΔΑ Αττικής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον κλάδο της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τελετή υπογραφής για την έναρξη της κοινής πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου, από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΕΔΑ Αττικής κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη και τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Δημήτριο Μπουραντώνη.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΔΑ Αττικής, Δρ. Παντελής Βογιατζής και ο Διευθυντής του ΠΜΣ "Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές" Καθηγητής κ. Αστέρης Πλιάκος. Ειδικότερα, το αντικείμενο του Μνημονίου αφορά σε τριετή συνεργασία της Εταιρείας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΟΠΑ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές», μέσω χορήγησης υποτροφιών, παροχής δυνατότητας πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του εν λόγω προγράμματος και προσφοράς ειδικής τεχνογνωσίας από τα στελέχη της.

Επιπρόσθετα, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και με βασικό γνώμονα την εκκίνηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών ερευνητικής και επιστημονικής συνεργασίας σε τομείς που καλύπτει το ΠMΣ, το πλαίσιο του πολυδιάστατου σχεδίου συνεργασίας περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δυο οργανισμών, με τη συμμετοχή προσωπικού της Εταιρείας και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Επιπλέον, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ότι η ΕΔΑ Αττικής και το ΟΠΑ θα διοργανώνουν δραστηριότητες που θα προάγουν το επιστημονικό και ερευνητικό έργο, όπως ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ θα διαμορφώνουν από κοινού προτάσεις σχεδιασμού και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και θα υλοποιούν καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επίσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνογνωσίας θα αναπτύσσονται κοινές ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των βέλτιστων επιστημονικών πρακτικών..

Τέλος, με σκοπό την ενθάρρυνση ανάπτυξης κουλτούρας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και «δια βίου μάθησης» μεταξύ των στελεχών της Eταιρείας, θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΔΑ Αττικής.

Από την πλευρά της ΕΔΑ Αττικής, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης ανέφερε: «Διαχρονικά, το μεγάλο ζητούμενο είναι η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά, ώστε η παραγόμενη επιστημονική γνώση και η έρευνα να μπορούν να περάσουν στην πραγματική οικονομία δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στον τομέα της ενέργειας, οι διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις δείχνουν ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές καθώς και προσέλκυση νέων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη παραγωγής επιστημονικού έργου και εκπαίδευσης των αυριανών στελεχών μιας αγοράς που χτίζεται και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Στην ΕΔΑ Αττικής, θεωρούμε ότι είναι κοινωνικό μας καθήκον να ενισχύουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες αναβάθμισης της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη στήριξη των φοιτητών - αυριανών στελεχών του κλάδου μας. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η πρωτοβουλία συνεργασίας μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, για την οποία είμαστε υπερήφανοι και βέβαιοι ότι θα αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα».

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής κ. Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός δήλωσε «Ο θεσμός των υποτροφιών που στηρίζει η ΕΔΑΑ είναι σύμφωνος με την αξία της αριστείας στην εκπαίδευση που πρεσβεύουμε στο ΟΠΑ και αποδεικνύει την έμπρακτη κοινωνική προσφορά της εταιρείας, την οποία ευχαριστούμε. Ο τομέας της ενέργειας είναι καθοριστικός για το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας μας και το ΟΠΑ θα συνδράμει αποφασιστικά και ουσιαστικά με την έρευνα και την εκπαίδευση προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οικονομία μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ