Το εργαστήριο δοκιμών της IntracomTelecom διαπιστεύθηκε με ISO/IEC 17025:2017

Το εργαστήριο δοκιμών της IntracomTelecom διαπιστεύθηκε με  ISO/IEC 17025:2017

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο για τη διενέργεια δοκιμών συμμόρφωσης σε εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων,ανακοίνωσε σήμερα ότι το EMC & Safety εργαστήριό της, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία Αττικής, διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2017.

Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

Το EMC & Safety εργαστήριο της Intracom Telecom γίνεται το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που διαπιστεύεταιαπό το Ε.ΣΥ.Δ. για μετρήσεις φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (RF). Πλέον, οι μελέτες της εταιρείας είναι αποδεκτές σε οποιαδήποτε χώρα, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω δοκιμών.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο για τη διενέργεια δοκιμών συμμόρφωσης σε εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και ραδιοεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, οι δυνατότητες δοκιμών περιλαμβάνουν μετρήσεις για αγώγιμες εκπομπές, ακτινοβολούμενες εκπομπές, αρμονικές εκπομπές, καθώς και μετρήσεις διακυμάνσεων τάσης.

Για τη διαπίστευση εκτέλεσης δοκιμών, το Ε.ΣΥ.Δ.πραγματοποίησε επί τόπου αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε από μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων , με βαθιά γνώση του σχετικού τεχνικού αντικειμένου και εμπειρία στην αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Σημειώνεται ότι το ISO/IEC17025:2017 θεωρείται το πλέον αξιόπιστο πρότυπο ποιότητας για εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ