Εως 2 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Όλη η απόφαση

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ με την απόφαση για τον υπολογισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής

Εως 2 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Όλη η απόφαση

Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα μείνουν με την...όρεξη της 5ης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής. Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε η απόφαση στο ΦΕΚ η οποία και καλεί τους ενδιαφέρομενους να κάνουν τις αιτήσεις τους στο my business support μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Το ελάχιστο ποσό των 1000 ευρώ ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό. Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση στα ελάχιστα ποσά με βάση τον αριθμό των εργαζομένων ενώ μπαίνει και ανώτατο πλαφόν στα 100.000 ευρώ. 

Για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο Παράρτημα ΙV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020:

αα) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020, ββ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020.

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ