ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων 10,6% στο εννεάμηνο 2020

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων 10,6% στο εννεάμηνο 2020

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 35,17 εκατ. ευρώ έναντι 34,78 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019

Σε 102,75 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το εννεάμηνο του 2020 έναντι 92,94 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένος κατά 10,6%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 35,17 εκατ. ευρώ έναντι 34,78 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 21,38 εκατ. ευρώ έναντι 19,92 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,52 εκατ. ευρώ έναντι 17,29 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 14,03 εκατ. ευρώ έναντι 12,45 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2019.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 21,03 εκατ. ευρώ από 21,92 εκατ. ευρώ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέχτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, συνεπεία του COVID-19, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιοριστεί στο -4,1%. H μάρκα Κρι Κρι κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,9% (στοιχεία NIELSEN Αύγουστος 2020).

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +10,7%, αγγίζοντας τα 38,4 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη μεγέθυνση της αγοράς στο εννεάμηνο κατά 1,7%, στην ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον, σε 16,6%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε όγκο, Σεπτέμβριος 2020].

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη (αύξηση +26,4%). Η συνολική αξία των εξαγωγών γιαουρτιού ξεπέρασε τα 37,9 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 50% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Στο εννεάμηνο του 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 6,2 εκατ. ευρώ. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ