Γρηγόρης: Εσοδα 62 εκατ. και επέκταση με 37 νέα καταστήματα το 2019

Γρηγόρης: Εσοδα 62 εκατ. και επέκταση με 37 νέα καταστήματα το 2019

Στη διάρκεια του 2019, ο όμιλος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του

Το 2019 ήταν άλλη μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για τον όμιλο εταιριών ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ. Οι θετικές εξελίξεις στην εγχώρια οικονομία αλλά και ο προσεκτικός στρατηγικός σχεδιασμός, οδήγησαν τον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε €62 εκατ., ή ετήσια αύξηση σε ποσοστό 15%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκε σε €16,2 εκατ. σε σχέση με €8,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Το ποσό αυτό, χωρίς την επιρροή από την υποχρεωτική εφαρμογή νέου λογιστικού προτύπου, θα είχε διαμορφωθεί σε €9,2 εκατ. Ισχυρή, επίσης, παραμένει και η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, με το δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να ανέρχεται σε 35% (57% χωρίς την επίδραση του νέου λογιστικού προτύπου).

Στη διάρκεια του 2019, ο όμιλος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του, με το άνοιγμα και λειτουργία 37 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας αντίστοιχα θέσεις εργασίας στην Ελληνική Οικονομία.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος Γρηγόρης, με μία ιστορία σχεδόν μισού αιώνα στην Ελληνική αγορά, θέτει στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) που αφορούν στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. Έχοντας αναπτύξει ένα έντονο αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους πελάτες του, όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία, υλοποιεί ποικίλες πρωτοβουλίες ώστε να μεγιστοποιήσει την προσφορά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ