ΟΛΠ: Μείωση κύκλου εργασιών κατά 5,8%, το α' εξάμηνο του 2020

ΟΛΠ: Μείωση κύκλου εργασιών κατά 5,8%, το α' εξάμηνο του 2020

H μείωση αντισταθμίστηκε, κυρίως, από αύξηση των εσόδων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 17,8%

Στα 66,5 εκατ. ευρώ, έναντι 70,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2019, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ, παρουσιάζοντας μείωση 5,8% (4,1 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεταβολή αυτή οφείλεται, κυρίως, στη σημαντική μείωση των εσόδων από τον Τομέα Κρουαζιέρας κατά 83,9% (3,7 εκατ. ευρώ), των εσόδων του Τομέα Ακτοπλοΐας κατά 32,8% (1,6 εκατ. ευρώ), καθώς και των εσόδων από τη Διακίνηση Αυτοκινήτων κατά 28,3% (2,2 εκατ. ευρώ).

Η παραπάνω μείωση αντισταθμίστηκε, κυρίως, από αύξηση των εσόδων στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 17,8% (2 εκατ. ευρώ) και των εσόδων από τη Ναυπηγοεπισκευή κατά 21,8% (1,4 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 44,8 εκατ. Ευρώ, έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 (- 9,2 %).

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 20,9 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, μειωμένα κατά 4,7% και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 15,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2% σε σχέση με τα 15,9 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ