ΑΕΓΕΚ: Ανέφικτη ακόμα η δημοσίευση αποτελεσμάτων

ΑΕΓΕΚ: Ανέφικτη ακόμα η δημοσίευση αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση της εταιρείας, σχετικά με την αδυναμία της να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019

Η ΑΕΓΕΚ σε συνέχεια της από 25.6.2020 ανακοίνωσής της, σχετικά με την αδυναμία της να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2019 και τις αιτίες που την προκάλεσαν, ανακοίνωσε ότι "δυστυχώς, παρά τις μέχρι τούδε προσπάθειές της, αφενός δεν έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί η επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν την δυσχερή αυτή κατάσταση, ούτως ώστε καθίσταται ακόμη ανέφικτη η παραπάνω δημοσίευση, αφετέρου και για τους ίδιους λόγους και αιτιάσεις, δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει έγκαιρα την εξαμηνιαία έκθεσή της για το α' εξάμηνο του 2020."

"Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται αταλάντευτα οι προσπάθειες της Εταιρίας για την εξεύρεση λύσεων και την ολοκλήρωση και των δύο δημοσιεύσεων", τονίζει η εταιρεία. .