Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας από την ΑΑΔΕ - Διαβάστε πριν πληρώσετε

Ενώ εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης διπλής δόσης του φόρου εισοδήματος, η ΑΑΔΕ στέλνει γράμμα για να ενημερώσει ότι ο μειωμένος φόρος λόγω μείωσης της προκαταβολής θα φανεί στις 18/09

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας από την ΑΑΔΕ - Διαβάστε πριν πληρώσετε

Προσοχή-προσοχή: όσοι δεν έχετε υποβάλλει ακόμη τη φορολογική σας δήλωση να σπεύσετε. Μετά τις 15:00 το σύστημα Taxis θα κατέβει και δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής χωρίς πρόστιμο. Όσο για τους επαγγελματίες, καλό είναι να ανοίξουν το email τους πριν πληρώσουν την πρώτη διπλή δόση. Η ΑΑΔΕ τους έχει στείλει μήνυμα και τους ενημερώνει πως θα υπολογίσουν από μόνοι τους (διότι οι υπολογισμοί από την υπηρεσία θα γίνουν μετά τις 18/09) το απαιτούμενο ποσό της δόσης. 

Μια διαίρεση και έναν πολλαπλασιασμό θα πρέπει να κάνουν από μόνοι τους οι δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες που υπέβαλαν τροποποιητική αίτηση για να μειώσουν την προκαταβολή φόρου. Ενώ σε λίγες ώρες εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης διπλής δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, χθες το βράδυ η ΑΑΔΕ απέστειλε στους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους ότι η προσαρμογή των δοσολογίων στη μερίδα τους στο Taxis θα γίνει τελικώς έως τις 18/09 δηλαδή περίπου 20 ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία της πληρωμής της 1ης δόσης. Τι καλούνται λοιπόν να κάνουν οι επιχειρήσεις με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή; Να βρουν το ποσό που πρέπει να πληρώσουν με βάση το τροποποιητικό εκκαθαριστικό που έχει υποβληθεί -αν έχει υποβληθεί καθώς η προθεσμία εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου- να διαιρέσουν το ποσό με το 8 (λόγω του ότι οι δόσεις είναι οκτώ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021) και μετά να πολλαπλασιάσουν επί δύο καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να πληρωθεί και η δόση του Ιουλίου και η δόση του Αυγούστου. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα αποφύγουν τις προσαυξήσεις ενώ αν χρειαστούν φορολογική ενημερότητα δυστυχώς θα πρέπει να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ καθώς η εικόνα με τις πληρωμές δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί πριν από τα τέλη Σεπτέμβρη.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής που έλαβαν χθες το βράδυ οι επαγγελματίες:

Κυρίες, Κύριοι,

Όπως σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει, είστε δικαιούχοι μείωσης του συντελεστή προκαταβολής φόρου.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει ή θα υποβάλετε, μέχρι την 31/8/2020 και ώρα 15:00, τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, με σκοπό τη μείωση της προκαταβολής φόρου , θα δείτε ενημερωμένη την εικόνα σας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού σας στο myTaxisnet έως τις 18/9/2020.

Προκειμένου να υπολογίσετε τις δόσεις, που πρέπει να καταβάλετε, σύμφωνα με την τροποποιητική σας δήλωση, χωρίς να επιβαρυνθείτε με προσαυξήσεις, σας γνωρίζουμε ότι :

  • Σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης είναι χρεωστικό και μικρότερο του χρεωστικού ποσού της αρχικής δήλωσης, για να υπολογίσετε το ποσό των δύο δόσεων, που πρέπει να καταβάλετε μέχρι τις 31/8/2020, παρακαλείστε να κάνετε τον εξής υπολογισμό:

Διαιρείτε δια οκτώ (8) το ποσό, που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση. Το αποτέλεσμα είναι το ποσό της κάθε μίας δόσης, που αναλογεί.

Δεδομένου ότι μέχρι τις 31/8/2020 πρέπει να καταβληθούν δύο δόσεις, πολλαπλασιάζετε επί δύο (2) το ποσό της δόσης.

Παράδειγμα:

Αρχική δήλωση: χρεωστική 1.600 ευρώ

Έκαστη δόση βάσει αρχικής δήλωσης (εμφανιζόμενη στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση): 1.600 : 8 = 200 ευρώ

Τροποποιητική δήλωση: χρεωστική 1.000 ευρώ

Δόση βάσει τροποποιητικής δήλωσης: 1.000 : 8 = 125 ευρώ

Καταβλητέο ποσό την 31/8/2020: 2 x 125 = 250 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν έχετε ήδη καταβάλει τις δύο πρώτες δόσεις σύμφωνα με την αρχική εκκαθάριση, δηλαδή 200 Χ 2 = 400 ευρώ, οι δύο πρώτες δόσεις της τροποποιητικής, που λήγουν στις 31/8/2020, είναι εξοφλημένες. Στην περίπτωση αυτή, μετά την ενημέρωση της εικόνας σας στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, θα δείτε το υπόλοιπο της οφειλής σας αναπροσαρμοσμένο και κατανεμημένο στις δόσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.

Δηλαδή, στο παραπάνω παράδειγμα, τελική οφειλή 1.000€ - 400€ που καταβλήθηκαν = 600€ υπόλοιπο οφειλής, το οποίο θα διαιρεθεί στις 6 εναπομείνασες δόσεις, ποσού 100€ η κάθε μία.

  • Εάν στην τροποποιητική δήλωση προσθέσατε φορολογητέα ύλη και από αυτήν προκύψει επιπλέον χρεωστικό ποσό σε σχέση με την αρχική σας δήλωση, θα εκδοθούν δύο ταυτότητες οφειλής: Μία για την αρχική και μία για την τροποποιητική δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, το άθροισμα της πρώτης και της δεύτερης δόσης κάθε μίας ταυτότητας οφειλής αποτελεί το ποσό των δόσεων, που πρέπει να καταβληθούν στις 31/8/2020.
  • Εφόσον με την τροποποιητική δήλωση προκύπτει πιστωτικό ποσό, δεν έχετε υποχρέωση καταβολής φόρου.

Μέχρι την τακτοποίηση της εικόνας σας στο myTaxisnet σε συνέχεια υποβολής της τροποποιητικής σας δήλωσης, εφόσον καταβάλετε τις οφειλές σας σύμφωνα με το αποτέλεσμα της τροποποιητικής σας δήλωσης, παρακαλούμε αγνοείστε τυχόν εμφανιζόμενες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση, που χρειαστείτε φορολογική ενημερότητα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας ΔΟΥ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμά σας για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ισχύει μέχρι τις 30/12/2020.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεργασία σας.

Τα φυσικά πρόσωπα

Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η προθεσμία υποβολής δήλωσης δεν εκπνέει μόνο σε συγκεκριμένη ημέρα αλλά και σε συγκεκριμένη ώρα. Προσοχή λοιπόν διότι στις 15:00 το μεσημέρι η ΑΑΔΕ θα «κατεβάσει» την πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και όσοι δεν προλάβουν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμοι. Ο λόγος που μπήκε η ώρα είναι προκειμένου να δοθεί μετά χρόνος στους φορολογούμενους της τελευταίας στιγμής να πληρώσουν την πρώτη διπλή δόση μέσω του internet banking εμπρόθεσμα. Η κάθε τράπεζα έχει το δικό της ωράριο αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με την πολιτική της κάθε τράπεζας ώστε να γνωρίζουν μέχρι ποια ώρα μπορεί να γίνει η πληρωμή για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ