Διαψεύδει η orilina properties τις πληροφορίες αγοράς μετοχών της Lamda Development

Διαψεύδει η orilina properties τις πληροφορίες αγοράς μετοχών της Lamda Development

Τις πληροφορίες ότι η εταιρεία απέκτησε μετοχές της Lamda Development διαψεύδει με σχετική ανακοίνωση η Orilina Properties. Με την ίδια ανακοίνωση αρνείται και την οποιανδήποτε συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση των αναληθών, ανακριβών και προσβλητικών δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών που αφορούν τη δήθεν εμπλοκή της εταιρείας μας, στην αγορά μετοχών της εταιρείας Lamda Development, διευκρινίζονται, τα κάτωθι:

  • Η εταιρεία ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, λειτουργεί δε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υπό τις διατάξεις του Ν. 2778/1999 «περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας − Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις».
  • Η εταιρεία ουδέποτε αγόρασε μετοχές της Lamda Development, ουδέποτε κατείχε, ή κατέχει μετοχές της εν λόγω εταιρείας.
  • Το παρόν προσυπογράφεται απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι προσωπικά ούτε κατείχαν ούτε κατέχουν μετοχές της εταιρείας Lamda Development.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ