Μυτιληναίος: Χρηματοδότηση ‎€125 εκατ. από την ΕΤΕπ για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μυτιληναίος: Χρηματοδότηση ‎€125 εκατ. από την ΕΤΕπ για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πριν από τη χορήγηση έγκρισης από την κυβέρνηση για το έργο, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να στηρίξει χρηματοδοτικά την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιληναίος Α.Ε. στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ΕΤΕπ, θα χορηγήσει ένα 8ετές δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας μονάδας, κόστους 322 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα σε υπάρχον ενεργειακό κέντρο και βιομηχανικό συγκρότημα.

Το έργο είναι καίριας σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, εν όψει της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.

Η μονάδα θα προσφέρει ευελιξία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλοντας στην αύξηση του μεριδίου των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Αυτή η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), ισχύος 826 MW, η οποία θα κατασκευαστεί στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, θα αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και θα διευκολύνει τη σταδιακή παύση του μεγαλύτερου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη έως το 2023, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος Διευθύνων Σύμβουλος της Μυτιληναίος Α.Ε., δήλωσε σχετικά:

«Η σημασία της μονάδας του Αγίου Νικολάου και ο στόχος της να συμβάλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον για την Ελλάδα αναγνωρίζονται με αυτό το πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ προς την Μυτιληναίος Α.Ε. Το νέο μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕπ δείχνει πως η Τράπεζα της ΕΕ στηρίζει επενδύσεις μετασχηματισμού σε αυτή τη χώρα».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και είναι ένας πολύτιμος εταίρος για την Ελλάδα στην προσπάθειά της να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της και να καταργήσει σταδιακά έως το 2028 τη χρήση του λιγνίτη. Είμαστε ευτυχείς για το ότι η ΕΤΕπ αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και για τη χρηματοδότηση που χορηγεί στη μονάδα του Αγίου Νικολάου».

Ο Andrew McDowell, Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει ενεργά την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα. Μέρος της χρηματοδοτικής πολιτικής μας στον τομέα της ενέργειας που συμφωνήθηκε το 2019, είναι η δέσμευση να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια σειρά από έργα φυσικού αερίου, τα οποία ήταν ήδη υπό αξιολόγηση, μέχρι την πλήρη μετάβαση σε αποκλειστική χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2021.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΤΕπ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να διαθέσει 125 εκατ. ευρώ στην Μυτιληναίος Α.Ε. για να υποστηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Η ΕΤΕπ προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία με τη Μυτιληναίος Α.Ε. και άλλους συνεργάτες που έχουν ηγετική θέση στον τομέα της ενέργειας οι οποίοι θα στηρίξουν μελλοντικές επενδύσεις για να προωθήσουν την καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα».

Ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη

Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει ένα 8ετές δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας μονάδας, κόστους 322 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, δίπλα σε υπάρχον ενεργειακό κέντρο και βιομηχανικό συγκρότημα.

Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Έργο καίριας σημασίας εν όψει της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα


Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW, θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την υποστήριξη της απόσυρσης όλων – πλην μίας – των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα έως το 2023. Σήμερα ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει 4 GW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το 22% της συνολικής δυναμικότητας.

Η μονάδα του Αγίου Νικολάου θα προσφέρει επίσης ευελιξία, συμβάλλοντας στην αύξηση της χρήσης διαλείπουσας αιολικής και ηλιακής ενέργειας στο μέλλον, και θα επιτρέψει την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών.

Η νέα μονάδα θα είναι η αποδοτικότερη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιεί υπερσύγχρονη τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Η νέα επένδυση της Μυτιληναίος Α.Ε. θα συμβάλει επίσης στη διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στον ενεργειακό τομέα.

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και δημόσια διαβούλευση
Ο φορέας υλοποίησης του έργου θα παρακολουθήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας κατά την κατασκευή και την αρχική λειτουργία της. Αυτό θα περιλαμβάνει εξειδικευμένη παρακολούθηση της υδρόβιας πανίδας στον Κορινθιακό Κόλπο πλησίον του έργου.

Πριν από τη χορήγηση έγκρισης από την κυβέρνηση για το έργο, πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν περιφερειακές αρχές, η τοπική κοινότητα και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Δεν εκφράστηκε καμία αρνητική γνώμη εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Αναθεώρηση της χρηματοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ στον τομέα της ενέργειας
Η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται να παράγει απόλυτες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 320 gCO2 / kWh.

Το μέγεθος αυτό είναι εντός του ορίου των 550 gCO2 / kWh το οποίο έθεταν οι προδιαγραφές της ΕΤΕπ για τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές, όπως ίσχυαν κατά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου, η ΕΤΕπ έχει θεσπίσει νέα χρηματοδοτική πολιτική για τον τομέα της ενέργειας, βάσει της οποίας έως το τέλος του 2021 θα παύσει τελείως να χρηματοδοτεί την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ