Πράσινο φως των μετόχων της Μυτιληναίος για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Πράσινο φως των μετόχων της Μυτιληναίος για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε η πρόταση της Μυτιληναίος για αγορά ιδίων μετοχών.

Κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που συνολικά διαθέτουν το 50,88% της Μυτιληναίος, εγκρίθηκε το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωσή τους, ή/και τη διανομή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,25 δισ. και να εμφανίζουν αύξηση 47,8% σε σχέση με το 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έφτασαν τα 313,2 εκατ. έναντι 283,6 το 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 2,6% και διαμορφώθηκαν στα 144,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

“Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ