Νέα βιομηχανική στρατηγική ζητά η Ελληνική Παραγωγή

Νέα βιομηχανική στρατηγική ζητά η Ελληνική Παραγωγή

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης

Την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής, συνεκτικής και ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής επισημαίνει η «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Βιομηχανική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης, τα οποία κινούνται σε τρεις βασικές προτεραιότητες :

· Διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο εσωτερικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
· Κλιματική ουδετερότητα της Ευρώπης έως το 2050.
· Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

Η «Ελληνική Παραγωγή» υπενθυμίζει εξάλλου ότι οι χώρες με ισχυρή βιομηχανία επέδειξαν πολύ μεγαλύτερη αντοχή από τις χώρες που στηρίζονταν κατεξοχήν στις υπηρεσίες. «Η παρούσα συγκυρία μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας καθιστά σαφές ότι η μεταποιητική βιομηχανία, με την ισχυρή οικονομική και κοινωνική πολλαπλασιαστική επίδρασή της, είναι η απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για να είναι καλύτερα θωρακισμένη η εθνική οικονομία απέναντι σε εξωγενή σοκ», καταλήγει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ