Σελόντα: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρείας

Σελόντα: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρείας

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρείας δι΄ απόσχισης των Κλάδων παραγωγής γόνου και ιχθύων

Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρείας δι΄ απόσχισης των Κλάδων παραγωγής γόνου και ιχθύων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρείας δι΄ απόσχισης των Κλάδων παραγωγής γόνου και ιχθύων με σύσταση δύο (2) νέων ανώνυμων εταιρειών κατά 100% θυγατρικές με την επωνυμίες :
(i)"ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΡΟΛΑΤΑ ΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ.Α.Ε", με ΓΕΜΗ 153052601000 και

(ii) "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μ.Α.Ε.", με Γ.Ε.ΜΗ. 153052901000 , σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ