Αιολικά πάρκα 270MW στο «στόχαστρο» της Τέρνα Ενεργειακή

Αιολικά πάρκα 270MW στο «στόχαστρο» της Τέρνα Ενεργειακή

Το ενδεχόμενο εξαγοράς της RF Ομαλιές εντός του μήνα εξετάζει η Τέρνα Ενεργειακή.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η εισηγμένη αναφέρει πως «στο πλαίσιο της διεύρυνσης και ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ που κατέχει, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες και εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με σκοπό να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία».

Η Τέρνα Ενεργειακή προσθέτει πως «στο ως άνω πλαίσιο εντάσσεται και ο νομικός, τεχνικός και οικονομικός έλεγχος, τον οποίο διεξάγει η Εταιρεία δυνάμει μη δεσμευτικής για την Εταιρεία προκαταρκτικής συμφωνίας για την απόκτηση της εταιρείας 'RF Ομαλιές Μ.Α.Ε.' από την 'RF Energy Α.Ε.', η οποία κατέχει αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 270 MW. Η ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων και η οριστική απόφαση για την εξαγορά αναμένονται έως την 25η Μαρτίου 2020».

Η RF Ομαλιές είναι μέρος του χαρτοφυλακίου της RF Energy, εταιρείας που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της FG Europe και της First Energy Holdings η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Ρέστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ