Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της ΕΥΔΑΠ

Η Alpha Finance ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της ΕΥΔΑΠ

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 20.01.2020 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.

Η Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία διάρκειας ενός έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ