Η Intralot απέκτησε το 55% της Inteltek

Η Intralot απέκτησε το 55% της Inteltek

Η σχετική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020

Ο Όμιλος Intralot, μέσω της θυγατρικής Intralot Iberia Holding SAU, υπέγραψε κείμενο δεσμευτικών όρων (binding term-sheet) για την απόκτηση από τις Turktell Bilisim Servisleri AS, Global Bilgi Paz. Dan. ve Cagri Servisi Hizm. AS και Turkcell Satis ve Dijital Ιs Servisleri AS του συνολικού μεριδίου συμμετοχής τους ανερχομένου στο 55% της Ιnteltek Ιnternet Teknoloji Yatirim ve Danısmanlik Ticaret AS, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς την Intralot Iberia Holding SAU.

Η σχετική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, μόλις υπογραφεί η τελική συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) και χορηγηθούν οι απαραίτητες νομικές εγκρίσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τελική αξία της συναλλαγής θα προσδιορίζεται με βάση την καθαρή λογιστική αξία της Inteltek σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Ιντραλότ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ