Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων 9% στο 9μηνο

Όμιλος Σαράντη: Αύξηση πωλήσεων 9% στο 9μηνο

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 91,95 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2019

Στο ποσό των 266,82 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το εννεάμηνο του 2019, από 244,77 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 9,01%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άνοδος αυτή οφείλεται στην βελτίωση των πωλήσεων στην Ελλάδα, η οποία ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της διοίκησης, σε συνδυασμό με την θετική επίδοση των ξένων χωρών του ομίλου.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 91,95 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2019, συγκριτικά με 86,69 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένες κατά 6,06%.

Οι ξένες χώρες, οι οποίες συμμετέχουν κατά 65,54% στο σύνολο των πωλήσεων του oμίλου, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 10,62% και διαμορφώθηκαν σε 174,87 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 από 158,08 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Κατά το εννεάμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 16,78% στα 35,41 εκατ. ευρώ από 30,32 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 13,27% το εννεάμηνο του 2019, από 12,39% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 27,18 εκατ. ευρώ από 25,64 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 6,00%, και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 10,19% από 10,47% το περυσινό εννεάμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ